【SEE SEE x BOTANIZE】Flower vase  - Spray -
BOTANIZE&D Flower Vase

【SEE SEE x BOTANIZE】Flower vase - Spray -

¥7,800(税抜)

【SEE SEE x BOTANIZE】Flower vase - Lip -
BOTANIZE&D Flower Vase

【SEE SEE x BOTANIZE】Flower vase - Lip -

¥6,500(税抜)

【SEE SEE x BOTANIZE】Flower vase  - Mascara -
BOTANIZE&D Flower Vase

【SEE SEE x BOTANIZE】Flower vase - Mascara -

¥5,800(税抜)

【SEE SEE x BOTANIZE】Flower vase  - Gloss -
BOTANIZE&D Flower Vase

【SEE SEE x BOTANIZE】Flower vase - Gloss -

¥6,200(税抜)